Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Stranica:
159.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi, iako se provodi već godinu dana, predstavlja određenu novost u odnosu na prethodno razdoblje. Taj se način zapošljavanja ne smatra radnim odnosom, osobu ne treba prijaviti u socijalna osiguranja, ali ju za vrijeme obavljanja poslova poslodavac osigurava kupnjom vrijednosnog kupona koji vrijedi za jedan dan obavljanja poslova. Naknade za rad oporezuju se kao drugi dohodak. Osiguranje putem vrijednosnog kupona priznaje se na poseban način i u mirovinsku osnovicu. Detaljnije o tome pišemo u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Postupak pri zapošljavanju na povremenim poslovima u poljoprivredi
  3. Što je vrijednosni kupon
  4. Mogu li članovi obitelji pomagati u sezonskim poslovima u poljoprivredi
  5. Kolika je naknada za rad sezonskog radnika u poljoprivredi
  6. Oporezivanje naknade
  7. Knjiženje nastalih izdataka
  8. Evidencije o uplaćenim doprinosima i priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja
Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja