Neki oblici kupnje dugotrajne imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Neki oblici kupnje dugotrajne imovine
Stranica:
200.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U ovom će se praktikumu knjižit neki oblici kupnje dugotrajne imovine, i to kada se istodobno s obvezom za plaćanje odobrava kupac za istu vrijednost.
  Pri takvim poslovnim promjenama dugotrajna imovina se treba zadužiti s punom vrijednosti, dok odobrenje može biti povezano s različitim ugovornim odnosima od čega ovisi i način njegova knjiženja.
  1. Kupnja dugotrajne imovine kada se istodobno s postojanjem obveze za plaćanje kupac odobrava za istu vrijednost
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo