Odgoda, obročna otplata i prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Odgoda, obročna otplata i prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
Stranica:
202.
Autor/i:
Autori: Nina BAN GLASNOVIĆ , dipl. iur.
Ana ZORIĆ , dipl. oec.
Sažetak:
 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 136/12.) Vladi Republike Hrvatske je dana ovlast za donošenje novoga provedbenog propis kojim je u potpunosti zamijenjena Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Nar. nov., br. 76/12.), a radi ispravljanja određenih nedostatka, odnosno dvojbi na način koji će ubuduće pridonijeti bržem i učinkovitijem rješavanju zahtjeva stranaka. Na ovaj se način ujedno odgoda plaćanja, obročna otplata duga i prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koja se odnose na proračunske prihode uređuju na prepoznatljiv način.
  Upozorava se da je riječ o proračunskim potraživanjima odnosno dugovima pravnih i fizičkih osoba koja se NE odnose na javne prihode u smislu odredaba općega poreznog sustava.
  1. Uvod
  2. Odgoda plaćanja i obročna otplata duga
  3. Otpis ili djelomičan otpis potraživanja
  4. Posebni slučajevi otpisa
  5. Prodaja potraživanja
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo