RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U sustavu računovodstva proračuna i proračunskih korisnika utvrđena su tromjesečna obračunska razdoblja tijekom proračunske (kalendarske) godine, stoga se treba sastaviti te predstaviti i financijske izvještaje za pola 2013.
  Financijski izvještaji za razdoblje od siječnja do lipnja 2013. sastavljaju se na jednak način kako su se sastavili i za isto razdoblje 2012.
  Ovim se člankom daju, uz opće napomene uz sastavljanje financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva za razdoblje od siječnja do ožujka 2013., i neke posebnosti koje se susreću pri financijskom izvještavanju.
  1. Uvod
  2. Obveznici i rokovi predaje
  3. Način predaje
  4. Konsolidacija financijskih izvještaja decentraliziranih funkcija
  5. Posebnosti kod sastavljanja financijskih izvještaja
  6. Obrasci financijskih izvještaja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)