Računovodstveni i porezni položaj prodaje osobnih automobila

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Računovodstveni i porezni položaj prodaje osobnih automobila
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

  Većina poreznih obveznika u svojoj dugotrajnoj imovini ima osobne automobile koji se koriste za obavljanje djelatnosti ili za osobni prijevoz. Do prodaje ove dugotrajne imovine dolazi kada isti više nisu potrebni odnosno kada ih se želi zamijeniti novima. Računovodstveno i porezno postupanje prilikom prodaje osobnih automobila ovisi o tome kada je osobni automobil nabavljen, je li prilikom njegove nabave bilo moguće koristiti pretporez ili ne, je li riječ o prodaji na području RH ili o isporuci u EU ili u treće zemlje te smatra li se automobil novim ili rabljenim s motrišta Zakona o PDV-u. U nastavku članka dajemo prikaz postupanja prilikom prodaje osobnih automobila.
  1. Uvod
  2. Prodaja osobnih automobila
  3. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo