Najčešće utvrđene pogreške u nadzoru nad revizorskim društvima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Najčešće utvrđene pogreške u nadzoru nad revizorskim društvima
Stranica:
139.
Autor/i:
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

  Rad revizorskih društava i samostalnih revizora podvrgava se nadzoru kvalitete rada obavljenih revizija. Na temelju odredbe čl. 47. st. 2. Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 146/05., 139/08. i 144/12., dalje: ZoRev), Revizorska komora objavila je rezultate provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za razdoblje 2011./2012. Rezultati su objavljeni na internetskim stranicama Komore u dokumentu Izvješće o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 2011./2012. U nastavku članka, ukratko o rezultatima nadzora i o najčešće otkrivenim pogreškama u radu revizorskih društava.
  1. Zakonski okvir nadzora
  2. Postupak provedbe nadzora
  3. Nadzorne mjere za slučaj otkrivenih nepravilnosti i nezakonitosti
  4. Rezultati provedenog nadzora u 2011. i 2012.
  5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Revizija