Izmjene Zakona o tržištu kapitala

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Izmjene Zakona o tržištu kapitala
Stranica:
149.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mijo JOZIĆ
Sažetak:

    Izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala predstavljaju dodatno usklađenje propisa o tržištu kapitala s odgovarajućim propisima Europske unije. Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji očekuje se jačanje integracije domaćeg i međunarodnog tržišta kapitala na temelju prekograničnog pružanja investicijskih usluga i jačanje konkurencije, a pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga stječu dodatna prava i obveze kod obavljanja djelatnosti. Zakon, između ostalog, definira i nove pojmove: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), Europski odbor za sistemske rizike (ESRB), Konsolidirajuće nadzorno tijelo, Matični financijski holding u Europskoj uniji te Matični mješoviti financijski holding.1
1. Uvod
2. Uvjeti obavljanja djelatnosti
3. Regulatorni kapital – novi elementi
4. Izloženost
5. Izvješćivanje Agencije
6. Nadzor

Hashtags:
#PoslovneFinancije