Ulaganja na dugotrajnoj imovini kod proračunskih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
Članak:
Ulaganja na dugotrajnoj imovini kod proračunskih osoba
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  Proračunske osobe koje dodatno ulažu na vlastitoj dugotrajnoj imovini na taj način zapravo povećavaju vrijednost te imovine. Osim dodatnog ulaganja na vlastitoj imovini proračunske osobe mogu dodatno ulagati i na dugotrajnoj imovini u tuđem vlasništvu, odnosno na tuđoj imovini. Bitno je razlikovati dodatno ulaganje od tekućega i investicijskog održavanja. Ako bi proračunska osoba umjesto dodatnog ulaganja iskazala trošak tekućeg i investicijskog održavanja, takvo bi iskazivanje dovelo do iskrivljenog iskazivanja godišnjega financijskog rezultata proračunske osobe.
  1. Dodatno ulaganje na vlastitoj dugotrajnoj imovini
  2. Ulaganja na tuđoj dugotrajnoj imovini
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo