Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Samopomoć - uvodnik glavnog urednika
rrif - 10.2013, str. 15
Računovodstvo autobusa, teretnih automobila i radnih strojeva u svjetlu novoga Zakona o PDV-u
rrif - 10.2013, str. 19
Računovodstvo i porezi u isporukama rabljenog materijala i otpada
rrif - 10.2013, str. 29
Ulaganja na dugotrajnoj imovini kod proračunskih osoba
rrif - 10.2013, str. 37
ENC-uređaji i ribolovne dozvole
rrif - 10.2013, str. 40
Neprofitne pravne osobe – obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu
rrif - 10.2013, str. 42
Financijski izvještaj neprofitnog računovodstva za razdoblje siječanj – rujan 2013.
rrif - 10.2013, str. 47
Promjene Zakona o sportu
rrif - 10.2013, str. 50
Provedba ovrhe u slučaju naknade za vrijeme bolovanja
rrif - 10.2013, str. 52
Zapošljavanje kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu
rrif - 10.2013, str. 57
Neoporezivi primitci iz proračuna i fondova EU (per diem)
rrif - 10.2013, str. 65
Izvješća o plaćama na jedinstvenom obrascu JOPPD
rrif - 10.2013, str. 69
Tržišna vrijednost isporuke kao porezna osnovica za obračun PDV-a
rrif - 10.2013, str. 81
Porezni položaj prodaje na daljinu s motrišta PDV-a
rrif - 10.2013, str. 87
Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a po predujmovima za građevinske usluge
rrif - 10.2013, str. 93
Reverse charge u građevinskoj djelatnosti u državama članicama EU
rrif - 10.2013, str. 101
Zahtjev za povrat PDV-a podnesen kao ugovor o ustupu ili cesiji
rrif - 10.2013, str. 106
Drugi dohodak nerezidenata nakon ulaska RH u EU
rrif - 10.2013, str. 114
Minimalno oporezivanje gubitaka u Njemačkoj
rrif - 10.2013, str. 123
Državni nameti
rrif - 10.2013, str. 130
Proračun Europske unije
rrif - 10.2013, str. 131
Europski poticaji za rast i zapošljavanje
rrif - 10.2013, str. 137
Nova izmjena Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
rrif - 10.2013, str. 140
Model analize troškova životnog ciklusa proizvoda
rrif - 10.2013, str. 142
Klasifikacija plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija
rrif - 10.2013, str. 148
Najčešća pitanja vezana za Intrastat
rrif - 10.2013, str. 155
Pogreške u Intrastat obrascima
rrif - 10.2013, str. 158
Promjena ugovora o radu – aktualna pitanja
rrif - 10.2013, str. 164
Koordinacija mirovinskih sustava prema uredbama EU
rrif - 10.2013, str. 167
Kako javnu upravu učiniti učinkovitom
rrif - 10.2013, str. 174
Knjigovodstveno evidentiranje zajedničkih prihoda
rrif - 10.2013, str. 179
Novosti u pravnoj zaštiti u sustavu javne nabave
rrif - 10.2013, str. 180
Razlozi isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave
rrif - 10.2013, str. 188
Fiskalna decentralizacija
rrif - 10.2013, str. 190
Financijski izvještaji proračunskog računovodstva za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2013.
rrif - 10.2013, str. 202
Novi propisi
rrif - 10.2013, str. 204
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 10.2013, str. 207
Stručne informacije
rrif - 10.2013, str. 215