Računovodstvo, revizija i financije 10/2013

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Samopomoć - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Računovodstvo autobusa, teretnih automobila i radnih strojeva u svjetlu novoga Zakona o PDV-u
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Računovodstvo i porezi u isporukama rabljenog materijala i otpada
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ulaganja na dugotrajnoj imovini kod proračunskih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
ENC-uređaji i ribolovne dozvole
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Neprofitne pravne osobe – obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Financijski izvještaj neprofitnog računovodstva za razdoblje siječanj – rujan 2013.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Promjene Zakona o sportu
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Provedba ovrhe u slučaju naknade za vrijeme bolovanja
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Zapošljavanje kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Neoporezivi primitci iz proračuna i fondova EU (per diem)
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Izvješća o plaćama na jedinstvenom obrascu JOPPD
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Tržišna vrijednost isporuke kao porezna osnovica za obračun PDV-a
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Porezni položaj prodaje na daljinu s motrišta PDV-a
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a po predujmovima za građevinske usluge
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Reverse charge u građevinskoj djelatnosti u državama članicama EU
Autor: Maja BUBALO , dipl. oec.
Zahtjev za povrat PDV-a podnesen kao ugovor o ustupu ili cesiji
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Drugi dohodak nerezidenata nakon ulaska RH u EU
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Minimalno oporezivanje gubitaka u Njemačkoj
Autori: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Šime JOZIPOVIĆ , mr. iur.
Državni nameti
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Proračun Europske unije
Autor: Martina BELIĆ , LLB
Europski poticaji za rast i zapošljavanje
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Nova izmjena Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Model analize troškova životnog ciklusa proizvoda
Autori: Dr. sc. Katarina KOTNIK GALIĆ
Mr. sc. Hrvoje BUDIĆ
Klasifikacija plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija
Autori: Mr. sc. Hrvoje MIJIĆ
Mr. sc. Sanja SUMAN
Najčešća pitanja vezana za Intrastat
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pogreške u Intrastat obrascima
Autor: Ksenija OZIMEC , dipl. ing.
Promjena ugovora o radu – aktualna pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Koordinacija mirovinskih sustava prema uredbama EU
Autor: Vanja CRNJAC PAUKOVIĆ , dipl. iur.
Kako javnu upravu učiniti učinkovitom
Autor: Dalibor GOLEŠ, dipl. oec.
Knjigovodstveno evidentiranje zajedničkih prihoda
Autori: Mr. sc. Andreja MILIĆ
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Novosti u pravnoj zaštiti u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Razlozi isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Fiskalna decentralizacija
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Financijski izvještaji proračunskog računovodstva za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2013.
Autor: Mr. sc. Andreja MILIĆ
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.