Model analize troškova životnog ciklusa proizvoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
Članak:
Model analize troškova životnog ciklusa proizvoda
Stranica:
142.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Katarina KOTNIK GALIĆ
Mr. sc. Hrvoje BUDIĆ
Sažetak:
  Troškovi životnog ciklusa proizvoda predstavljaju sadašnju vrijednost svih troškova koji se mogu povezati s pojedinim proizvodom, u svim fazama njegova životnog ciklusa, a uključuju troškove u fazi investiranja, cijenu kapitala, plasman na tržište, operativne troškove uporabe i održavanja, troškove zbrinjavanja i ostale troškove. Stoga se može reći da primjena modela analize troškova životnog ciklusa proizvoda omogućuje sagledavanje potpunih troškova koje određeni proizvod izaziva u svom životnom vijeku, od njegova nastajanja pa sve do ukidanja. Važna je karakteristika modela analize troškova životnog ciklusa usmjerenje ne samo na reduciranje troškova nego i na unapređenje ostalih funkcionalnih karakteristika proizvoda. Korištenje informacijama o troškovima proizvoda, koje se temelje na modelu troškova životnog ciklusa proizvoda, omogućuje jak informacijski oslonac pri upravljanju troškovima, s ciljem postizanja tržišne konkurentnosti poduzeća.
  1. Uvod
  2. Analiza troškova životnog ciklusa proizvoda
  3. Specifičnosti modela analize troškova životnog ciklusa
  4. Analiza mogućnosti utjecaja na troškove proizvoda u pojedinim fazama njegova životnog ciklusa
  5. Diskontiranje u funkciji realnog određivanja troškova životnog ciklusa proizvoda
  6. Zaključak
Hashtags:
#PoslovneFinancije