Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a po predujmovima za građevinske usluge

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
Članak:
Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a po predujmovima za građevinske usluge
Stranica:
93.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Sažetak:
  U časopisu RRiF, br. 8/13. pisali smo o novim pravilima za postupanje s predujmovima u sustavu PDV-a na koje primatelji predujma po izdanim računima za predujam zaračunavaju PDV. Nakon toga smo u časopisu RRiF, br. 9/13. dali detaljne upute vezane uz sadržaj nove „redovne“ knjige izdanih (izlaznih) računa, odnosno knjige I-RA, i „redovne“ knjige primljenih (ulaznih) računa, odnosno knjige U-RA. Uz to, u tom smo broju časopisa na konkretnim primjerima poslovnih događaja koji će se najčešće događati u poslovnoj praksi prikazali utvrđivanje obveze PDV-a kroz nove porezne evidencije („redovne knjige“ I-RA i U-RA, evidenciju za stjecanje dobara iz EU, evidenciju za stjecanje usluga iz EU, evidenciju za tuzemni prijenos porezne obveze i dr.) i nove prijave PDV-a. U ovom se članku definira računovodstveno i porezno motrište predujmova primljenih nakon 1. srpnja 2013. za građevinske usluge odnosno usluge koje se od tog datuma drugim poreznim obveznicima isporučuju uz prijenos porezne obveze. O tome kako postupati s predujmovima koji su za navedene usluge primljeni do 1. srpnja 2013., pisali smo detaljno u časopisu RRiF br. 7/13., str. 103.
  1. Uvod
  2. Evidentiranje primljenih predujmova za građevinske usluge
  3. Evidentiranje danih predujmova za građevinske usluge
  4. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi