Zahtjev za povrat PDV-a podnesen kao ugovor o ustupu ili cesiji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
Članak:
Zahtjev za povrat PDV-a podnesen kao ugovor o ustupu ili cesiji
Stranica:
106.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  U uvjetima smanjene likvidnosti, poslovni subjekti vrlo često naplatu svojih potraživanja te podmirenje obveza nastoje obaviti obračunskim putem bez uporabe novca. Temeljem pismenog ugovora o ustupu ili cesiji, porezni obveznik može ustupiti svoje potraživanje s naslova poreza nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Dostavljeni ugovor o ustupu prava na povrat poreza obvezujući je za porezno tijelo osim ako se nad ustupateljem ne provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.
  U nastavku članka pročitajte koje elemente treba sadržavati ugovor o ustupu te koje postupke obvezno poduzima ovlašteni službenik Porezne uprave nakon zaprimanja dostavljenog ugovora.
  1. Uvod
  2. Osnovna obilježja porezno-dužničkog odnosa u provedbi poreznog postupka
  3. Mogućnost podmirivanja obveza za poreznog dužnika od strane treće osobe i solidarnog dužnika
  4. Ustup prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa
  5. Radni postupci službenika u Poreznoj upravi po zaprimanju ugovora o ustupu potraživanja
  6. Donošenje rješenja kojim se odobrava povrat poreza
  7. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi