ENC-uređaji i ribolovne dozvole

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
Članak:
ENC-uređaji i ribolovne dozvole
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  U ovom praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže se i obrazlažu knjiženja 1. NADOPLATA ENC-UREĐAJA i 2. PRODAJA RIBOLOVNIH DOZVOLA.
  Pri nadoplati prava korištenja autocestama poteškoću pri evidentiranju stvara okolnost primitka računa za neizvršenu odnosno neiskorištenu uslugu.
  Pri prodaji ribolovnih dozvola radi ispravnog bilježenja prihoda, osobita se pozornost mora posvetiti posebnim propisima i na temelju njih sklopljenim ugovorima između ribolovnih društava i nadležnih ribolovnih saveza.
  Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08. i 7/09., dalje: Uredba).
  1. Nadoplata ENC-uređaja
  2. Prodaja ribolovnih dozvola
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo