Fiskalna decentralizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
Članak:
Fiskalna decentralizacija
Stranica:
190.
Autor/i:
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  Decentralizirane funkcije u Republici Hrvatskoj su rashodi koji su posebnim zakonima preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Rashodi koji su preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financiraju se iz prihoda ostvarenih iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.
  S obzirom na složenost financiranja decentraliziranih funkcija, ovim se člankom daje pregled aktivnosti povezanih sa sustavom financiranje tih decentraliziranih funkcija. Ujedno se osvrće i na raspodjelu prihoda od poreza na dohodak .
  1. Općenito o decentralizaciji
  2. Što su decentralizirane funkcije i kako se financiraju
  3. Prihodi od poreza na dohodak u funkciji fiskalne decentralizacije
  4. Propisi za provedbu fiskalne decentralizacije
  5. Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu
  6. Planiranje i doznačivanje sredstava za decentralizirane funkcije i njihovo korištenje
  7. Obveze korisnika pomoći izravnanja
  8. Raspored sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda
  9. Udruživanje sredstava u djelatnosti školstva
  10. Preraspodjela, izmjena i dopuna utvrđenih bilančnih prava
  11. Izračun svota i doznačivanje pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
  12. Dostava mjesečnog izvještaja krajnjih korisnika (ustanova) nadležnom upravnom odjelu o stvarno nastalim rashodima decentraliziranih funkcija
  13. Nadzor nad korištenjem sredstvima za decentralizirane funkcije i uvjeti za obustavu doznake pomoći izravnanja
  14. Izvještavanje o potrošenim sredstvima
  15. Postupanje s viškom i prijenos sredstava iz tekuće godine u sljedeću
  16. Sredstva potrebna za financiranje minimalnih financijskih standarda u 2013.
  17. Ukupan broj jedinica koje su preuzele decentralizirane funkcije i ukupna svota bilančnih prava u 2013.
Hashtags:
#Proračunsko