Tržišna vrijednost isporuke kao porezna osnovica za obračun PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
Članak:
Tržišna vrijednost isporuke kao porezna osnovica za obračun PDV-a
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Sažetak:
  Kada je riječ o isporukama koje uz naknadu obavi porezni obveznik u okviru svoje gospodarske djelatnosti, vrijedi načelo da je porezna osnovica ugovorena naknada. Porezni je obveznik potpuno slobodan i autonoman u određivanju cijene svoje isporuke i usluge, a novi Zakon o PDV-u, koji je na snazi od 1. srpnja 2013., u to područje unosi neke novosti. Opširnije o utvrđivanju tržišne vrijednosti isporuka kao porezne osnovice, može se pročitati u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Porezna osnovica za isporuke iz čl. 7. st. 3. i čl. 8. st. 3. Zakona o PDV-u
  3. Tržišna vrijednost kao porezna osnovica za obračun PDV-a
Hashtags:
#PDV, #Porezi