Izvješća o plaćama na jedinstvenom obrascu JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
Članak:
Izvješća o plaćama na jedinstvenom obrascu JOPPD
Stranica:
69.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  Od 1. siječnja 2014. izvješća o isplaćenim plaćama te o svim oporezivim i neoporezivim primitcima podnosit će se na jedinstvenom obrascu JOPPD – Jedinstveni obrazac poreza prireza i doprinosa. Sve što smo dosad i još do kraja 2013. podnosili na obrascima ID, IDD, IP, IDD-1 ID-1 i R-Sm, iskazivat će se na jedinstvenom obrascu koji će trebati dostavljati u Poreznu upravu putem e-pošte, i to na dan kada je obavljena isplata primitka ili najkasnije sljedećeg dana. Izvješćivanje na tom obrascu obavljat će se već za svaku isplatu od 1. siječnja 2014. bez obzira na to u kojem je razdoblju primitak ostvaren. To znači da ćemo isplaćenu plaću za prosinac 2013., koja će se isplaćivati u siječnju 2014., iskazati na novom obrascu JOPPD. U ovom članku dajemo nekoliko primjera kako treba iskazati podatke na tom obrascu.
  1. Uvod
  2. Koje primitke obuhvaća obrazac JOPPD
  3. Za koje primitke isplatitelji nisu obvezni podnositi JOPPD
  4. Kada se podnosi obrazac JOPPD
  5. Iznimni slučajevi kada obrazac JOPPD ne treba podnositi na dan isplate odnosno dospijeća doprinosa
  6. Izgled i sadržaj obrasca JOPPD
  7. Iskazivanje primitka u naravi u obrascu JOPPD
  8. Zaključak
Hashtags:
#TroškoviOsoblja