Državni nameti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
Članak:
Državni nameti
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

  Država može poduzećima nametnuti različite obveze. U vezi s tim, Odbor za tumačenje MSFI (IFRS Interpretation Committee, u nastavku: IFRIC) primio je upite na koji način prikazati u računovodstvu takve obveze koje će se morati podmiriti. Upiti se odnose na problem kada priznati obvezu, u skladu s odredbama MRS-a 37 – Rezerviranja, neizvjesne obveze i neizvjesna imovina.
  1. Nameti koje nameće država
  2. Tumačenje
Hashtags:
#Računovodstvo