Reverse charge u građevinskoj djelatnosti u državama članicama EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
Članak:
Reverse charge u građevinskoj djelatnosti u državama članicama EU
Stranica:
101.
Autor/i:
Autor: Maja BUBALO , dipl. oec.
Sažetak:
  Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji otvorene su granice za mnoge djelatnosti. U pogledu oporezivanja PDV-om, počela su se primjenjivati nova pravila implementirana temeljem pravne stečevine EU odnosno Direktive Vijeća 2006/112/EZ u nacionalni Zakon o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13.). Osim iznimno bitnih izmjena koje se tiču oporezivanja transakcija na zajedničkom tržištu EU, primjenjuju se i određene iznimke u pogledu oporezivanja transakcija između domaćih poreznih obveznika. Među njima je svakako bitna i odredba koja se tiče prijenosa porezne obveze za obavljene usluge u građevinskoj djelatnosti.
  U članku će biti prikazan pregled implementacije navedenog u državama članicama Europske unije u poslovima građevinskih usluga. Smatramo to iznimno bitnim informacijama prije nego što se započnu poslovi hrvatskih poduzetnika u građevinskoj djelatnosti u zemljama EU.
  1. Pravni temelj
  2. Primjena RC-a za usluge u građevinskoj djelatnosti u državama članicama EU
  3. Pregled implementacije odredaba čl. 199. st. 1. t. a) Direktive u državama članicama EU
  4. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi