Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2013.
Stranica:
143.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  Komunalna društva ostvaruju prihode pružanjem usluga zbog kojih su osnovana. Zbog specifičnosti usluga koje pružaju, a koje su od vitalnog značaja za normalno funkcioniranje svake zajednice, financiranje potreba ovakvih društva ostvaruje se i kroz primljene državne potpore. Ali nisu sva sredstva koja komunalna društva primaju od svojih vlasnika državne potpore te je stoga na samim društvima obveza da ih pravilno razvrstaju jer različit porezni i računovodstveni položaj državnih potpora proizlazi iz činjenice pruža li društvo za primljenu potporu protuuslugu ili ne. Više o posebnostima godišnjeg obračuna kod komunalnih društva i ostalih koji primaju državne potpore, pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Računovodstveni položaj državnih potpora
  3. Porezni položaj državnih potpora i prijenosa novčanih sredstava
  4. Specifičnosti poslovanja komunalnih društava i pružatelja vodnih usluga
  5. Povjerenstvo za reklamacije pružatelja javnih usluga
  6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoKomunalaca