Putni troškovi u JOPPD-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Putni troškovi u JOPPD-u
Stranica:
176.
Autor/i:
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:
  Kao jedan od osnovnih razloga za uvođenje obrasca JOPPD spominje se pribavljanje cjelovitijih i preciznijih informacija o ukupnim primitcima fizičkih osoba, kako oporezivih tako i neoporezivih primitaka. Stoga, od 1. siječnja 2014. u obrascu JOPPD trebat će se iskazati svi primitci koji se ne smatraju dohotkom (čl. 9. Zakona o porezu na dohodak, dalje: Zakon), primitci za koje se ne plaća porez na dohodak (čl. 10. Zakona) i primitci koji se ne smatraju primitcima od nesamostalnog rada (čl. 15. st. 2 i 3. Zakona). Iz navedenih članaka proizlazi i neoporeziva nadoknada troškova nastalih na službenom putu ili terenskom radu, čije će prikazivanje u obrascu JOPPD biti tema ovog članka. Dana 31. prosinca 2013. došlo je do izmjena u vezi s prikazivanjem nadoknada putnih troškova s obzirom na to tko je isplatu obavio i je li isplata obavljena, a nove su oznake u prilozima 4 i 5 u skladu s donesenim izmjenama. Nadalje, prema informacijama iz Porezne uprave, oznaka 39 iz priloga 4 primjenjivat će se od 1.1.2015, a do tada će se primjenjivati oznaka 17 i za obračunane a neisplaćene putne troškove.
  1. Koju nadoknadu troškova radnicima treba prikazati u JOPPD-u
  2. Kada putni troškovi nisu isplaćeni do 15. u mjesecu za prethodni mjesec
  3. Kako treba ispuniti JOPPD
  4. Rok za podnošenje obrasca
  5. Samostalne djelatnosti (obrtnici) podnose JOPPD
  6. Isplata putnih troškova u neprofitnim organizacijama
 

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja