Europski propisi o potporama, porezima i insolventnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Europski propisi o potporama, porezima i insolventnosti
Stranica:
295.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Nove uredbe o niskim svotama državnih potpora
  2. Dogovor o direktivi o izaslanim radnicima
  3. Komisija za kompromis oko poreza na financijske transakcije
  4. EP uskoro o novim propisima o insolventnosti
  5. Dogovor EU-a: porezni obveznici više neće spašavati banke
  6. U EU-u poboljšana pravila za zaštitu štednih pologa
  7. Industrijalci upozoravaju da Europa gubi konkurentnost
Hashtags:
#TržišteIPropisi