Nova stopa zakonske zatezne kamate između poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Nova stopa zakonske zatezne kamate između poduzetnika
Stranica:
297.
Autor/i:
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2014. zakonska zatezna kamata između poduzetnika (za isporuke roba ili usluga koje su nastupile nakon 30. lipnja 2013.) je 12,35%, a ne više 12,40% godišnje, dok se na zakašnjela plaćanja (podmirenja novčanih obveza) za robe ili usluge koje su isporučene prije toga dana (zaključno s 29. lipnja 2013.) i dalje primjenjuje stopa zakonske zatezne kamate od 15% godišnje. U ovom se članku ukratko pojašnjava ova promjena zakonske zatezne kamate i način njenog određivanja.
  1. Uvodno
  2. Način izračuna zakonske zatezne kamate od 30. lipnja 2013.
  3. Promjena zatezne zakonske kamate od 1. siječnja 2014.
  4. Pregled stopa zakonskih zateznih kamata za kašnjenje s plaćanjem između poduzetnika
Hashtags:
#PoslovneFinancije