Javna nabava na projektima EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Javna nabava na projektima EU-a
Stranica:
299.
Autor/i:
Autor: Ivan SERDARUŠIĆ , mag. oec.
Sažetak:
Korisnici čiji su projekti financirani iz programa IPA obvezni su primjenjivati pravila javne nabave iz tzv. grant ugovora, bez obzira na to jesu li obveznici Zakona o javnoj nabavi Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 90/11. – 143/13., dalje: ZJN). U praksi to znači da su obvezni provoditi javnu nabavu prema pravilima Praktičnog vodiča za procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (PRAG) ili prema pojednostavljenim pravilima navedenim u aneksu IV. grant ugovora, a koja su u bitnome prenesena iz PRAG-a. S obzirom na to da pravila nabave u programu IPA ostaju jednaka (kao što su ugovorena) tijekom cijelog razdoblja provedbe određenog projekta (bez obzira na ulazak Republike Hrvatske u EU), u ovom se članku objašnjavaju obveze provedbe postupaka javne nabave koje propisuje PRAG.
  1. Koja su pravila javne nabave primjenjiva
  2. Usporedba PRAG-a, ZJN-a i NPO-a
  3. Žalbe
Hashtags:
#JavnaNabava