Predaja u FINA-u godišnjih financijskih izvještaja za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Predaja u FINA-u godišnjih financijskih izvještaja za 2013.
Stranica:
35.
Autor/i:
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sažetak:
U tijeku je postupak sastavljanja i predaje GFI-ja za 2013. U ovom su članku prezentirane informacije o tome pod kojim će uvjetima i na koji način obveznici sastavljanja i predaje godišnjega financijskog izvještaja za 2013. ispuniti zakonom propisanu obvezu. Prezentirane su i osnovne informacije o postupku javnog objavljivanja dokumentacije u Registru godišnjih financijskih izvještaja.
  1. Uvod
  2. Sastavljanje i predaja GFI-ja za 2013.
  3. Sastavljanje i predaja GFI-ja poduzetnika koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske
  4. Istodobna predaja dokumentacije radi javne objave i za statističke i druge potrebe
  5. Način dostave, oblik i format te ovjeravanje dokumentacije
  6. Vrsta i visina naknade za uslugu javne objave
  7. Provjera potpunosti i točnosti GFI-ja i druge dokumentacije
  8. Sankcije zbog nepodnošenja GFI-ja
Hashtags:
#Računovodstvo