Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2013.
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Sažetak:
U RRiF-u br. 1/14. pisali smo o sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za 2013. (bilance, računa dobitka i gubitka i izvješća o ostalom sveobuhvatnom dobitku, izvješća o novčanom tijeku, izvješća o promjenama kapitala i bilješkama uz financijska izvješća). O sastavljanju poreznih izvješća (prijavi poreza na dobitak za 2013. i sastavljaju obrasca PDV-K) pisali smo u RRiF-u br. 2/14. U ovom se članku obrazlaže pravni okvir utvrđivanja i uporabe dobitka ili pokrića gubitka za 2013. kao i računovodstveno praćenje raspoređivanja dobitka i pokrića gubitka. Uz to, u članku je opisano i porezno motrište predujmljivanja dobitka tijekom 2013. kao i isplata dobitaka ostvarenih u 2013. i iz prijašnjih poslovnih godina.
  1. Pravno motrište utvrđivanja i uporabe dobitka
  2. Primjeri odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i uporabi dobitka ili pokriću gubitka
  3. Računovodstvo uporabe ostvarenog dobitka i pokrića gubitka
  4. Porezno motrište isplate udjela u dobitku (dividende)
  5. Uporaba dobitka 2013. za reinvestiranje
  6. Isplate predujmova dobitka i dividendi
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo