Plaće u naravi i izvješćivanje na obrascu JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Plaće u naravi i izvješćivanje na obrascu JOPPD
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
 Plaćom u naravi smatra se davanje radniku dobra ili korištenje nekim pravom bez naknade ili uz djelomičnu naknadu. Primitak ili dio primitka koji radnik ne plaća poslodavcu smatra se neto-plaćom u kojoj je sadržan PDV, koja se preračunava u bruto-svotu i oporezuje na jednak način kao plaća. Plaća u naravi može biti ugovorena kao dio redovite plaće za određeni mjesec ili nije ugovorena već se daje povremeno. To treba razlikovati jer o tome ovisi način plaćanja doprinosa iz plaće, posebno kada je riječ o ograničenoj mjesečnoj osnovici za plaćanje mirovinskog doprinosa, utvrđivanju naknade za bolovanje i sl., o čemu pišemo u ovom članku.
  1. Pojam primitka u naravi
  2. Primitak u naravi s osnove nesamostalnog rada – plaća
  3. Iskazivanje plaće u naravi kao dijela redovite mjesečne plaće na obrascu JOPPD
  4. Obračun PDV-a i knjiženje plaće u naravi
  5. Plaća u naravi kao ostali primitak od nesamostalnog rada
Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja