Odgovori na najčešća pitanja vezana za putne troškove – obrazac JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Odgovori na najčešća pitanja vezana za putne troškove – obrazac JOPPD
Stranica:
94.
Autor/i:
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:
Godine 2014. uveden je novi način izvješćivanja za neoporezive primitke fizičkih osoba ostvarenih na službenom putu, terenskom radu, pri korištenju privatnim vozilom u službene svrhe i sl.
  U trenutku pisanja ovog članka prošao je prvi mjesec izvještavanja za navedene isplate fizičkim osobama na obrascu JOPPD, ali i dalje postoje neke dvojbe oko načina podnošenja obrasca i razlikovanja primitaka za koje treba i ne treba podnijeti obrazac. U nastavku članka pokušava se odgovoriti na neke od njih.

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja