Bitne odrednice deviznog poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Bitne odrednice deviznog poslovanja
Stranica:
140.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
Devizno poslovanje u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) i dalje je područje posebne regulative. Njegov je pravni okvir pristupom RH Europskoj unije samo neznatno modificiran u odnosu na onaj koji se primjenjivao do toga dana.
  Ovim se člankom daje sažetak bitnih odredaba iz područja deviznog poslovanja, kao što su poslovanje stranim sredstvima plaćanja, naplate u kunama, nadzorne knjige i dr., a koje se trenutačno primjenjuju u RH.
  1. Pravni okvir
  2. Utvrđivanje devizne rezidentnosti
  3. Vrste deviznih poslova
  4. Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja
  5. Naplate i plaćanja u kunama
  6. Platni promet s deviznim nerezidentima
  7. Obračunska plaćanja
  8. Simulirani ugovori
  9. Nadzorne knjige
  10. Statističko praćenje deviznog poslovanja
Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo