Uputa o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Uputa o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013.
Stranica:
192.
Autor/i:
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Iva BRKIĆ , mag. oec.
Sažetak:
Izjava o fiskalnoj odgovornosti sastavlja se i predaje i za 2013. U ovom se članku daje kratak osvrt na postupak njezine predaje s posebnim naglaskom na specifičnosti njezina sastavljanja prilikom promjene čelnika ili primopredaje dužnosti. Osim toga upozorava se na izmjene zakonskih i podzakonskih akata koji su stupili na snagu tijekom 2013., a koji će utjecati na popunjavanje pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji predstavlja jedan od temelja za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.
  1. Uvod
  2. Obveznici i rokovi sastavljanje i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013.
  3. Sastavljanje i predaja Izjave u slučaju promjene čelnika tijekom 2013.
  4. Izmjene zakonskih i podzakonskih akata tijekom 2013. u kontekstu fiskalne odgovornosti
Hashtags:
#Proračunsko