Osnivanje prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Osnivanje prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH
Stranica:
194.
Autor/i:
Autor: Nina BAN GLASNOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
Upravljanje imovinom RH temelji se na načelima javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti, a uređeno je Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Radi detaljnijeg uređenja osnivanja prava građenja i prava služnosti u svrhu izgradnje postrojenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije donesena je nova Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.
  U članku se razmatra osnivanje prava građenja na zemljištu i prava služnosti na nekretninama, osnivanje prava građenja i služnosti u svrhu izgradnje postrojenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije te osnivanje prava građenja na nekretninama u svrhu realizacije turističkih projekata.
  1. Uvod
  2. Osnivanje prava građenja
  3. Osnivanje prava služnosti
  4. Osnivanje prava u svrhu izgradnje postrojenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  5. Osnivanje prava u svrhu realizacije turističkih projekata
  6. Zaključak
Hashtags:
#Proračunsko