RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Bitno je razlikovati tekuće i investicijsko održavanje od dodatnog ulaganja jer upravo to raspoznavanje određuje način na koji će proračunska osoba nastale poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja kod proračunske osobe evidentiraju se na računima rashoda poslovanja, a za vrijednost dodatnog ulaganja na imovini povećava se vrijednost te imovine. Ako bi se rashodi tekućeg i investicijskog održavanja iskazali kao dodatno ulaganje na imovini u godini kada su nastali, takvo bi iskazivanje moglo dovesti do iskrivljenog iskazivanja godišnjega financijskog rezultata.
  1. Tekuće i investicijsko održavanje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)