Rashodi tekućeg i investicijskog održavanje kod proračunskih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Rashodi tekućeg i investicijskog održavanje kod proračunskih osoba
Stranica:
52.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Bitno je razlikovati tekuće i investicijsko održavanje od dodatnog ulaganja jer upravo to raspoznavanje određuje način na koji će proračunska osoba nastale poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja kod proračunske osobe evidentiraju se na računima rashoda poslovanja, a za vrijednost dodatnog ulaganja na imovini povećava se vrijednost te imovine. Ako bi se rashodi tekućeg i investicijskog održavanja iskazali kao dodatno ulaganje na imovini u godini kada su nastali, takvo bi iskazivanje moglo dovesti do iskrivljenog iskazivanja godišnjega financijskog rezultata.
  1. Tekuće i investicijsko održavanje
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo