Bonusi u poreznom sustavu i JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Bonusi u poreznom sustavu i JOPPD
Stranica:
63.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Nakon predaje završnog računa za 2013. uslijedit će isplata ugovorenih bonusa najčešće menadžerima, iz dobitka ostvarenog u 2013. To su osobe koje nisu kapitalno vezane za trgovačko društvo već ugovorom na temelju kojega im se isplaćuje određena svota iz dobitka društva. Ako su te osobe istodobno i zaposlenici toga društva, isplaćeni bonusi podliježu plaćanju doprinosa, poreza na dohodak i prireza na jednak način kao i plaće.
  Pri tome treba imati na umu da se doprinosi na te isplate plaćaju po stopama i na osnovicu važeću za prethodnu godinu u kojoj je ostvaren dobitak. Naime, može se dogoditi da isplaćene plaće za prethodnu godinu zajedno s bonusom premaše najvišu godišnju osnovicu kod koje prestaje obveza plaćanja doprinosa za I. stup mirovinskog osiguranja.
  Nasuprot tome, porez na dohodak plaća se prema propisima godine kada se plaće ili bonusi isplaćuju te pripada poreznom razdoblju (godini) u kojoj se uplate. Porez na dohodak i prirez obračunavaju se kumulativno na sve isplate u mjesecu u kojem se obično isplaćuje plaća za određeni mjesec kojoj se pribraja i bonus, zbog čega dolazi do povećane progresije poreza i prireza na dohodak. Više o tome pišemo u ovom članku.
  1. Uvodne napomene
  2. Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice
  3. Način primjene najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa i poreza na dohodak
  4. Isplata bonusa u tekućoj godini za tekuću godinu
 
Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja