Povrati pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda u 2014.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Povrati pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda u 2014.
Stranica:
102.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Uplatitelji mogu podnijeti zahtjev za povrat sredstava nadležnoj ispostavi Porezne uprave s kojom su obvezni kontinuirano usklađivati svoja knjigovodstvena stanja. Osim nadležnoj ispostavi Porezne uprave, Naredbom o uplatnim računima za 2014. propisana su i druga javna tijela i institucije kojima se podnose zahtjevi za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih davanja.
  1. Uvod
  2. Upisivanje obveznih polja pri popunjavanju naloga za plaćanje
  3. Značenje pravodobnog podmirivanja javnih davanja
  4. Uplata vlastitih prihoda proračuna i dopušteni modeli uplate
  5. Najčešće pogreške pri plaćanju javnih davanja
  6. Kako se može ostvariti povrat više uplaćenih sredstava
  7. Ustanove kojima se podnose zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda
  8. Povrati više uplaćenih javnih davanja
  9. Povrat doprinosa za obvezna osiguranja
  10. Zaključak
Hashtags:
#Porezi