Odgovornost revizora u vezi s naknadnim događajima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Odgovornost revizora u vezi s naknadnim događajima
Stranica:
124.
Autor/i:
Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Sažetak:
Sastavljanje, utvrđivanje, odobravanje, revizija i izdavanje financijskih izvještaja proces je koji može trajati i duže razdoblje nakon isteka poslovne godine za koju se sastavljaju financijski izvještaji. U međuvremenu se odvijaju poslovni događaji i transakcije koje mogu znatno utjecati na financijske izvještaje na datum bilance. U kontekstu revizije, upravo se ti događaji koji nastaju od datuma financijskih izvještaja do datuma revizorova izvješća i činjenice koje postanu poznate revizoru nakon toga nazivaju naknadnim događajima. U članku se detaljnije razmatraju postupci i odgovornost revizora u vezi s naknadnim događajima.
  1. Uvod
  2. Definiranje naknadnih događaja
  3. Odgovornost i postupci revizora u vezi s naknadnim događajima
  4. Odgovornost i postupci revizora nakon datuma revizorova izvješća, a prije datuma kada su izdani financijski izvještaji
  5. Odgovornost i postupci revizora nakon izdavanja financijskih izvještaja
  6. Primjeri naknadnih događaja
  7. Dokumentiranje postupaka vezanih uz naknadne događaje
  8. Zaključak
Hashtags:
#Revizija