Novele Zakona o trgovini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Novele Zakona o trgovini
Stranica:
143.
Autor/i:
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  Dana 6. ožujka 2014. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini kojim se definira pojam prigodne prodaje i detaljnije propisuju uvjeti pod kojima se takva prodaja može obavljati, proširuju se oblici u kojima obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu obavljati prodaju svojih proizvoda na malo, udruge i druge neprofitne pravne osobe izjednačavaju se u pogledu obveze ishođenja rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine i osiguranja podataka o stanju robe te se određuje nadležno tijelo za provedbu inspekcijskog nadzora.
  O tim i drugim bitnim izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, više u nastavku ovog članka.
  1. Uvod
  2. Što se više ne uređuje odredbama Zakona o trgovini
  3. Što se smatra prigodnom prodajom i uz koje se uvjete može obavljati
  4. Zakonska presumpcija obavljanja trgovine na malo
  5. Proširenje oblika prodaje za obiteljska poljoprivredna gospodarstva i šumoposjednike
  6. Što je novo u odnosu na udruge i druge neprofitne pravne osobe
  7. Promjene glede ispunjavanja propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine
  8. Novine u odnosu na osiguranje podataka o stanju robe
  9. Promjene glede zabrane prodaje određene robe maloljetnicima
  10. Promjene glede radnog vremena u djelatnosti trgovine
  11. Promjene glede osnivanja stranih predstavništva
  12. Promjene vezane uz obavljanje inspekcijskog nadzora
  13. Zaključak
Hashtags:
#TržišteIPropisi