Promjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Promjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti
Stranica:
161.
Autor/i:
Iva BRKIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Sažetak:
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Njegovim donošenjem promijenjeno je fiskalno pravilo čiju provedbu prati neovisno tijelo, počevši od 2015., izjavu o fiskalnoj odgovornosti sastavljaju i neka trgovačka društva, a ne samo proračunske osobe, te se uvodi novčana kazna za prekršaj u vezi s izjavom o fiskalnoj odgovornosti. Autorice pišu o svemu ovome.
  1. Uvod
  2. Fiskalno pravilo
  3. Neovisno tijelo za praćenje provedbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti
  4. Izjava o fiskalnoj odgovornosti
  5. Odgovornost čelnika za povredu odredaba Zakona
  6. Zaključak
Hashtags:
#Proračunsko