Evidentiranje prihoda od pružanja usluga kod proračunskih korisnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Evidentiranje prihoda od pružanja usluga kod proračunskih korisnika
Stranica:
60.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Prihodi ostvareni pružanjem usluga u smislu računovodstvenih propisa podrazumijevaju poslovanje na tržištu i nefinanciranje iz proračuna, što znači da se proračun i proračunski korisnici za tako obavljeni posao ne koriste proračunskim sredstvima. U pravilu je riječ o prihodima ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti. O mogućem načinu evidentiranja prihoda od pružanja usluga pročitajte u nastavku praktikuma.
  1. Prihodi od pružanja usluga
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo