Regres u 2014. i JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Regres u 2014. i JOPPD
Stranica:
76.
Autor/i:
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Godišnji odmor za radnika predstavlja odmor od obveze na rad, a odmorom se obnavljaju radnikove psihofizičke sposobnosti i štiti se njegovo zdravlje. Zbog povećanih troškova koji radniku mogu nastati na godišnjem odmoru, poslodavci mogu, prema poreznim propisima, radnicima prigodno isplatiti neoporezivu naknadu koja se naziva regres. Regres predstavlja materijalno pravo koje neosporno ostvaruju samo oni radnici kojima je to pravo zajamčeno na temelju nekog akta koji uređuje prava radnika. Drugi pak radnici to pravo ostvaruju na temelju volje poslodavca za isplatom tog primitka. O tome pišemo u nastavku.
  1. Uvod
  2. Neoporeziva isplata regresa
  3. Kako postupiti kada se isplaćuje oporezivi regres
  4. Regres i naknada za bolovanje
Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja