Preknjiženja pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Preknjiženja pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda
Stranica:
88.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Kada porezni obveznik uplati tijekom godine više poreza i drugih javnih prihoda nego što je to po zakonu obvezan, odnosno više nego što proizlazi iz konačnog obračuna, umjesto povrata o kojem smo pisali u RRiF-u br. 4/14. za taj višak može tražiti preknjiženje za podmirenje nekih drugih obveza za javne prihode.
  U ovom članku autorica opisuje postupanje s više uplaćenim javnim prihodima kada porezni obveznik zahtijeva preknjižavanje za podmirenje nekih drugih javnih prihoda.
  1. Uvod
  2. Preknjiženja pogrešno uplaćenih javnih davanja
  3. Preknjiženje doprinosa za obvezna osiguranja
  4. Interna preknjiženja bez uporabe naloga u platnom prometu
  5. Zaključak
Hashtags:
#Porezi