Aktivnosti Europske unije na području poreza u 2013. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Aktivnosti Europske unije na području poreza u 2013. godini
Stranica:
94.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:
Europska komisija, točnije Generalni direktorij za oporezivanje i carinsku uniju (Directorate General for Taxation and Customs Union), zadužen za koordinaciju porezne i carinske politike unutar Europske unije, na svojim mrežnim stranicama objavila je publikaciju pod nazivom „Aktivnosti Europske unije (EU) na području poreza u 2013. godini“ (Activities of the European Union (EU) in the Tax Field in 2013). U nastavku donosimo prilagođeni i skraćeni prijevod spomenute publikacije.
  1. Korporativno oporezivanje i oporezivanje pojedinaca
  2. Porez na dodanu vrijednost
  3.Ostali neizravni porezi
  4. Svi porezi: mjere protiv izbjegavanja poreza i porezne evazije
  5. Porezna koordinacija
  6. Odluke o državnoj fiskalnoj pomoći
  7. Kršenje procedure koju utvrđuje komisija
  8. Europski sud pravde
  9. Aktivnosti europskog parlamenta
  10. Aktivnosti Europskog odbora za ekonomska i socijalna pitanja
  11. Aktivnosti Odbora regija
Hashtags:
#Porezi