Evidencija o nabavi i utrošku brašna u pekarskom obrtu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Evidencija o nabavi i utrošku brašna u pekarskom obrtu
Stranica:
130.
Autor/i:
Dr. sc. Jelena VIDOVIĆ
Jelena GOTOVAC , bacc. oec.
Sara ŠKOMRLJ , bacc. oec.
Sažetak:
Pekarski obrt dio je proizvodnih obrta. Posebna pozornost u poslovanju pekarskog obrta pridaje se evidenciji utrošenog brašna u pekarskoj proizvodnji te samoj evidenciji količine brašna na zalihama prema Pravilniku o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda. Nadalje, Izmjenom Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište u srpnju 2013. ukinuta je obveza obilježavanja brašna evidencijskim markicama, a uvodi se pojam sljedivosti, pri čemu još uvijek postoji obveza vođenja knjige o evidenciji utroška brašna (KEUB). Opširnije o evidencijama brašna i drugim pitanjima u pekarskom obrtu pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Oporezivanje PDV-om u pekarskoj proizvodnji
  3. Evidencije u pekarskom obrtu
  4. Tržište brašna
  5. Normativi u pekarskoj proizvodnji
  6. Način evidentiranja podataka u KEUB-u
  7. Manjkovi u pekarskoj proizvodnji
  8. Evidentiranje nabave i utroška brašna
  9. Zaključak
Hashtags:
#TržišteIPropisi