Trgovina i zaštita potrošača u neprofitnim organizacijama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Trgovina i zaštita potrošača u neprofitnim organizacijama
Stranica:
157.
Autor/i:
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Udruge i druge neprofitne pravne osobe koje prema posebnim propisima, radi ostvarivanja svojih ciljeva, a skladu s odredbama statuta ili drugih općih akata, obavljaju prodaju svojih proizvoda na malo na način i uz uvjete određene odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine, prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača smatraju se trgovcima te su obvezni pridržavati se obveza propisanih odredbama propisa kojima se uređuje zaštita potrošača.
  Dana 6. ožujka 2014. stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o trgovini, a 8. travnja 2014. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača. Što je bitno novoga u tim zakonima na što udruge i druge neprofitne pravne osobe moraju obratiti pozornost prilikom obavljanja prodaje proizvoda, pišemo u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Općenito o obavljanju djelatnosti trgovine
  3. Na koji način i uz koje uvjete neprofitne pravne osobe mogu obavljati prodaju svojih proizvoda izvan prodavaonica
  4. Osiguranje podataka o stanju robe
  5. Obveze neprofitnih pravnih osoba glede zaštite potrošača
  6. Posebni oblici prodaje
  7. Rješavanje prigovora potrošača
  8. Zaključak
Hashtags:
#Neprofitno, #TržišteIPropisi