Dugoročno i kratkoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te davanje jamstava i suglasnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Dugoročno i kratkoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te davanje jamstava i suglasnosti
Stranica:
166.
Autor/i:
Nevenka Brkić, dipl. oec.
Sažetak:
Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je pod posebnim nadzorom kad je riječ o svotama, namjenama i procedurama. Isto se odnosi i na davanje njihovih jamstava. U ovom se članku daje pregled navedenih motrišta dugoročnog i kratkoročnog zaduživanja tih jedinica te davanja jamstava i suglasnosti uz te aktivnosti.
  1. Zakonski okvir za zaduživanje
  2. Zakonska ograničenja kod dugoročnog zaduživanja
  3. Uvjeti dugoročnog zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  4. Refinanciranje i reprogram kredita ili zajma
  5. Zaduživanje za realizaciju projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije
  6. Zaduživanje izdavanjem vrijednosnih papira i refinanciranje ostatka duga po izdanim vrijednosnim papirima
  7. Zaduživanje kod međunarodnih financijskih institucija
  8. Kratkoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  9. Izvještavanje o zaduživanju
Hashtags:
#Proračunsko