Strateški plan 2015. - 2017.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Strateški plan 2015. - 2017.
Stranica:
187.
Autor/i:
Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Sažetak:
Sva ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije obvezna su svake godine izraditi strateški plan za naredno trogodišnje razdoblje. Za njegovo sastavljanje daje se uputa s prilozima koja se objavljuje na službenim stranicama Ministarstva financija, a za razdoblje 2015. - 2017. potrebno ga je dostaviti istom ministarstvu do 9. lipnja 2014.
  1. Uvod
  2. Tko? Kako? Kada?
  3. Predložak strateškog plana s njegovim objašnjenjem
  4. Obveze nakon usvajanja strategije vladinih programa za razdoblje 2015. - 2017.

Hashtags:
#Proračunsko