Financijska analiza poslovanja u 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Financijska analiza poslovanja u 2013.
Stranica:
191.
Autor/i:
Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sažetak:
 U članku su prezentirani osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika iz realnog sektora s kratkim osvrtom na poslovanje po djelatnostima i po veličinama poduzetnika, a na temelju godišnjih financijskih izvještaja za 2013.
  Prema podatcima evidentiranim u Registru godišnjih financijskih izvještaja koji Financijska agencija vodi od 2003. i koji je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba – obveznika poreza na dobitak, za 2013. je u Registru evidentirano 101.191 poduzetnika, bez banaka, osiguravajućih društava i drugih financijskih institucija, te se na temelju toga daje analiza poslovne uspješnosti hrvatskoga gospodarstva.
  1. Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2013.
  2. Financijski rezultati poduzetnika po djelatnostima
  3. Financijski rezultati poduzetnika promatrano po veličini
  4. Zaključak
Hashtags:
#TržišteIPropisi