Izbor revizora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Izbor revizora
Stranica:
45.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

  Obveza revizije financijskih izvješća trgovačkih društava u 2014. nastavlja se prema istim pravilima, kao i prethodnih godina. I dalje su kriteriji revidiranja organizacijski oblik društva, svota prihoda iskazanih u računu dobitka i gubitka prethodne (2013.) godine, AWS D1.1 odnosno djelatnost kojom se društvo bavi. Revizora imenuje skupština društva, a odluku treba donijeti do kraja rujna za tekuću godinu.
  1. Uvod
  2. Obveznici revizije u 2014.
  3. Kakvog revizora odabrati
  4. Odluka o izboru revizora
  5. Ugovor o reviziji
  6. Cijene revizijskih usluga

Hashtags:
#Računovodstvo