Predstečajna nagodba i ispravak vrijednosti potraživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Predstečajna nagodba i ispravak vrijednosti potraživanja
Stranica:
48.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
U ovom se proračunskom praktikumu knjiže i obrazlažu namirenja potraživanja u predstečajnoj nagodbi te ispravak vrijednosti potraživanja u kojem je sadržan porez na dodanu vrijednost.
  S obzirom na to da se u predstečajnoj nagodbi postojeće potraživanje može namiriti na različite načine, različiti su i načini smanjenja potraživanja. Često se dio potraživanja pretvara u temeljni kapital dužnika, asme standards a ostatak potraživanje namiri se u nekom novom razdoblju. Nije nužno da se potraživanje otpisuje.
  Ispravak vrijednosti potraživanja u vezi s prihodima poslovanja u proračunskom sustavu treba se provoditi putem računa promjena u vrijednosti imovine, no dio koji se odnosi na porez na dodanu vrijednost trebao bi dobiti obilježje rashoda poslovanja.
  1. Namirenje potraživanja u predstečajnoj nagodbi
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo