Rodiljni i roditeljski dopust i potpore - iskazivanje na obrascu JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Rodiljni i roditeljski dopust i potpore - iskazivanje na obrascu JOPPD
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Osiguranici u okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja, osim zdravstvene zaštite i nadoknada plaće i ostalih primitaka u slučaju bolesti, ostvaruju u vrlo prostranom okviru i prava u slučaju spriječenosti za rad za vrijeme trudnoće, poroda i njege djeteta, što je uređeno Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.
  To pravo ostvaruju roditelji, posvojitelji djeteta, skrbnici i udomitelji djeteta i sve druge osobe kojima je malodobno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj. Za radnike odnosno osiguranike zdravstvenog osiguranja s osnove radnog odnosa poslodavci su obvezni u navedenim slučajevima izvješćivati Poreznu upravu putem obrasca JOPPD. Sve o tome pišemo u ovom članku.
  1. Tko su korisnici rodiljnih i roditeljskih potpora
  2. Prava korisnika rodiljnih i roditeljskih potpora
  3. Stanka za dojenje djeteta i dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete
  4. Naknade plaće zaposlenog ili samozaposlenog roditelja
Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja