Čimbenici korporativnog upravljanja u sprječavanju prijevara

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Čimbenici korporativnog upravljanja u sprječavanju prijevara
Stranica:
123.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Sanja SUMAN
Mr. sc. Hrvoje MIJIĆ
Sažetak:
Unatoč razvoju metoda i alata za sprječavanje i otkrivanje prijevara, njihova prijetnja je i dalje prisutna, ograničena samo maštom samog počinitelja. Da bi došlo do prijevare, potrebna je prisutnost triju odnosno, u novije vrijeme, četiriju faktora (motiv, prilika, racionalizacija i sposobnost počinitelja). Uspješno korporativno upravljanje posjeduje sredstva za uspješnu borbu protiv prijevara, ali je bitno da svi čimbenici budu zastupljeni i međusobno se podržavaju. Interna revizija, kao jedan od stupova korporativnog upravljanja, mogla bi imati značajniju ulogu u ranom otkrivanju prijevare, dok su za prevenciju prijevare prvenstveno odgovorni kontrolni mehanizmi i stajalište uprave i rukovodstva koji se ogleda u korporativnom kodeksu ponašanja.
  1. Uvod
  2. Faktori koji uvjetuju prijevare
  3. Vrste prijevara
  4. Interne prijevare
  5. Obilježja današnjega korporativnog okruženja
  6. Prijetnja prijevare prema rezultatima istraživanja
  7. Načini otkrivanja prijevare
  8. Čimbenici korporativnog upravljanja koji utječu na prijevaru
  9. Uloga interne revizije u sprječavanju prijevara

Hashtags:
#Revizija